АБВ Трейдър


АБВ Трейдър е електронна система за подаване на нареждания за търговия на Българска фондова борса АД в реално време.

 

АБВ Трейдър позволява в реално време:

  • достъп до информация за всички търгувани емисии на БФБ
  • следене на котировките на неограничен брой емисии едновременно
  • наблюдаване и филтриране на сделките на БФБ по емисия
  • следене на котировките в дълбочина, включително на всички въведени оферти
  • подаване на поръчки към БФБ за покупка/продажба на финансови/компенсаторни инструменти и проследяване на състоянието им до сключване на сделка
  • възможност за разговор (чат) с обслужващия брокер
  • достъп до собствения портфейл по всяко време с отразяване на реалните и виртуалните суми и количества
  • история на собствените покупки / продажби (сделки) за избран период от време с изчисляване на средно претеглена цена за придобиване / продаване на книжата
  • информация за състоянието на пазара – най-поскъпващи, най-поевтиняващи и най-активно търгувани емсисии
  • рафичен анализ на избрана емисия.

 

Можете да инсталирате най-новата версия на АБВ Трейдър от тук.

Можете да откриете ръководство за потребителя на АБВ Трейдър тук.